Nyheter

25. februar 2009

Næringsoppgaven er snart ferdig! Selges også som frittstående program.

Les mer

 


Portaler/linker

Reindriftsnæringen
ReinKalv (merkeoppfølging/administrasjon
ReindriftsRegnskap (regnskap/årsoppgjørskjemaer)
ReinMelding (melding om reindrift, søknader)

Vi har siden oppstarten i 1998 jobbet kontinuerlig med utvikling av IT-systemer for reindriftsnæringen. Vi har videreutviklet dette til ReinKalv, et program for å lette rutinene i reingjerdet under kalvemerkingen. Ett distrikt har tatt dette i bruk, etter tilpasning av programmet til deres bruk. Melding om Reindrift - en "selvangivelse" for reindriftsnæringen er vårt mest solgte produkt. Nå har offentlige myndigheter laget en nettbasert innleveringsløsning, men fortsatt er det vårt program som kan gjøre beregningene for deg!

Vi selger Ordre/Lager/faktura/Regnskapsprogram fra Arctic Net. De har lang erfaring på utvikling på effektive verktøy, og kjeder som Comfort og Nexans bruker disse programmene. Rein Data har utviklet effektiv løsning for Årsoppgjøret, slik at tall fra regnskapet kan overføres enkelt til en Excel-basert Årsavslutning. Dette har vært spesielt rettet mot reindriftsnæringen og de spesielle skjemaer som næringen må produsere og levere sammen med både søknad om tilskudd og selvangivelsen.

Portalløsninger:    Vi er forhandler for Custom Publish, som leverer nettportaler for små og store       organisasjoner. Mange kommuner, nettaviser og butikker har tatt i bruk systemet. Vi har produsert den lokale portalen www.kirkenes.no . For reindriftsnæringen har vi www.reinportalen.no som er det foretrukne nettstedet for alle som følger med i reindriftsnæringen. Har du reinprodukter som bør markedsføres og selges over nett? Ta kontakt snarest!