Nyheter

17. mars 2009

Reinmeldinga 2008 med tilhørende skjema er nå klar! For de som synes det er tungvint å fylle ut papirutgaven og vanskelig med Reindriftsforvaltningens løsning!

Les mer

25. februar 2009

Næringsoppgaven er snart ferdig! Selges også som frittstående program.

Les mer


Portaler

Prosjekter
Forstudie: "Måling av verdiskapinga i reindriftsnæringa i Finnmark"
IT-opplæring i reindriftsnæringa
Sami Network Connectivity (Interreg-III)
CroCoPil (CrossborderCooperationPilot)

Vi har deltatt i både nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter, med reindrift og/eller IT som tema i alle prosjektene.

Kunnskapen om reindrift, økonomi, politikk, EU-prosjekter (Interreg-III Nord) og nettverket vi har opparbeidet oss i løpet av prosjektene gjør oss i stand til å delta i utviklingen av IT-næringa kombinert med reindriftsnæringa.

Våre samarbeidspartnere:

Innovasjon Norge, avd. Finnmark
Norut Alta
LTU (Luleå Teckniske Universitet)
Kemi-Tornio Polytechnic (University of Kemi-Tornio, Applied Science)
KTH (Kungliga Tekniska Högskole, Stockholm)
Norut IT
 

Prosjektet IT-opplæring i reindriftsnæringa var et kompetansehevingsprogram innen bruk av pc og programmer for reindriftsnæringen i Norge, og gikk fra 1999 - 2005. Mer enn 100 reineiere har deltatt på prosjektet, fordelt på 10 kurs over totalt 110 dager!