Nyheter

17. mars 2009

Reinmeldinga 2008 med tilhørende skjema er nå klar! For de som synes det er tungvint å fylle ut papirutgaven og vanskelig med Reindriftsforvaltningens løsning!

Les mer

25. februar 2009

Næringsoppgaven er snart ferdig! Selges også som frittstående program.

Les mer


Portaler/Linker

Produkter
programvareutvikling, regnskap og portalløsninger

Melding om Reindrift 2008/2009 samt søknadsskjemaer er nå klare. Vi har laget Excelversjonen, der du har full kontroll over innlagte tall, enkelt å endre og se resultatene umiddelbart. Ta kontakt for å kjøpe programmet!

Vi har siden oppstarten i 1998 jobbet kontinuerlig med utvikling av IT-systemer for reindriftsnæringen. I løpet av denne tiden har vi utviklet ReinFlokk, et program for å strukturere informasjon om reinflokken ved hjelp av Individmerking. Vi har videreutviklet dette til ReinKalv, et program for å lette rutinene i reingjerdet under kalvemerkingen. Ett distrikt har tatt dette i bruk, etter tilpasning av programmet til deres bruk. Melding om Reindrift - en "selvangivelse" for reindriftsnæringen er vårt mest solgte produkt. Nå har offentlige myndigheter laget en nettbasert innleveringsløsning, men fortsatt er det vårt program som gjør beregningene!

Vi selger Ordre/Lager/faktura/Regnskapsprogram fra Arctic Net. De har lang erfaring på utvikling på effektive verktøy, og kjeder som Comfort og Nexans bruker disse programmene. Rein Data har utviklet effektiv løsning for Årsoppgjøret, slik at tall fra regnskapet kan overføres enkelt til en Excel-basert Årsavslutning. Dette har vært spesielt rettet mot reindriftsnæringen og de spesielle skjemaer som næringen må produsere.

Portalløsninger:    Vi er forhandler for Custom Publish, som leverer nettportaler for små og store       organisasjoner. Mange kommuner, nettaviser og butikker har tatt i bruk systemet. Vi har produsert den lokale portalen www.kirkenes.no . For reindriftsnæringen har vi www.reinportalen.no som er det foretrukne nettstedet for alle som følger med i reindriftsnæringen.